ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

11 Απριλίου 2018
(0 ψήφοι)
K2_ITEM_AUTHOR 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 05/04/2018 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5771

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Βόλβης Ν. Θεσ/νίκης διακηρύσσει φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου-μισθωτή, προκειμένου να προβεί σε μακροχρόνια -για πενήντα (50) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα σαράντα εννέα (49) έτη- εκμίσθωση και αξιοποίηση τριών ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Βόλβης, τα οποία βρίσκονται στη Δ.Κ. Ασπροβάλτας, εντός σχεδίου πόλεως και στην ανατολική είσοδο αυτής και εμπίπτουν στα οικοδομικά τετράγωνα Ο.Τ. 198, Ο.Τ. 199 και Ο.Τ. 076 της Π.Ε. 71/01-08-2005, εκτάσεως 41.419,93 τ.μ., 6.713,33 τ.μ. και 8.952,96 τ.μ. αντίστοιχα (συνολικής εκτάσεως –και τα τρία ακίνητα-57.086,22 τ.μ.), για τουριστικούς σκοπούς και συγκεκριμένα για τη σε αυτά ανέγερση τουριστικής μονάδας υψηλών προδιαγραφών και συναφών υποστηρικτικών υπηρεσιών, με προτεραιότητα τη δημιουργία θεματικού πάρκου, καθώς και πάρκου αναψυχής και διασκέδασης των επισκεπτών, με βάση τις διατάξεις περί μακροχρόνιας εκμίσθωσης (άρθρ. 6 παρ. 17 Ν. 2160/1993, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 23 Ν. 4179/2013), προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας και προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Δήμου, αναβάθμιση της περιοχής, προσέλκυση τουριστών και επενδυτών, σύμφωνα με τους όρους της αρ. 5771/5.4.2018 διακηρύξεως δημοπρασίας, η οποία δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλβης, www.dimosvolvis.gr και στην οποία μπορούν να ανατρέξουν οι ενδιαφερόμενοι για παροχή πληροφοριών. Οι υποψήφιοι μισθωτές, προκειμένου να γίνουν δεκτοί στη δημοπρασία, υποχρεούνται να καταθέσουν το φάκελο των δικαιολογητικών και της πρότασης ανάπτυξης του ακινήτου την Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018 και από ώρα 9:00 π.μ. έως ώρα 09:30 π.μ. στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, που θα βρίσκεται στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης, όπου θα τελεστεί και η δημοπρασία από ώρα 12:00 μ.μ. έως 13:00 μ.μ. και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Ο Δήμαρχος Βόλβης
Διαμαντής Ι. Λιάμας

K2_LEAVE_YOUR_COMMENT

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Top