ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2018
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

17 Μαϊος 2018
(0 ψήφοι)
K2_ITEM_AUTHOR 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 17/05/2018

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8416

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. και όμοιες άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε να συμμετάσχετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (στο Σταυρό) την 17η   του μηνός Μαϊου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.00 μ.μ κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ

Περί επαναλειτουργίας κέντρου προσφύγων Βαγιοχωρίου.

Η έκτακτη αυτή συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, καθότι ενέκυψε εκ νέου θέμα φιλοξενίας προσφύγων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

K2_LEAVE_YOUR_COMMENT

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Top