Σάββατο, 25 Μαρτίου 2023

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΛΛΗΝΕΣ!  Xρόνια πολλά και στους εορτάζοντες-ουσες! Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου κορυφώθηκαν με τις μαθητικές παρελάσεις ανά την Ελλάδα, αλλά και τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας του τόπου.

Top