Super User

Super User

Δράση του δήμου Βόλβης για τη συμβολή στην έγκαιρη διάγνωση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Η απουσία  ενημέρωσης, η μη σωστή διάγνωση και η έλλειψη ειδικών κέντρων αποθεραπείας, ευθύνονται για την «έξαρση» που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα η «νόσος» των μουσικών.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ποιοι είμαστε

Το volvinews.gr είναι ένα ειδησεογραφικό site-portal ποικίλης ύλης το οποίο έκανε την εμφάνισή του στις αρχές του 2012. Η θεματολογία του και το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων είναι κύριο μέλημα των συντακτών του οι οποίοι προσέχουν καθημερινά όλες τις δημοσιεύσεις, ώστε να κρατηθεί ένα σοβαρό επίπεδο.

Η συντακτική του ομάδα απαρτίζεται από νέους ανθρώπους οι οποίοι ουδεμία σχέση έχουν με τα παρακάτω:

Δημοσιογραφία: Κανείς από την συντακτική ομάδα του volvinews.gr δεν εργάζεται σε ραδιοφωνικό, τηλεοπτικό σταθμό ή έντυπο μέσο.

Πολιτική: Δεν είναι κανείς γραμμένος σε κανένα πολιτικό κόμμα και σε καμία ρατσιστική, εθνικιστική ή ακραία οργάνωση.

Τα άρθρα του volvinews.gr είναι μια προσπάθεια των συντακτών του για την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών του Δήμου Βόλβης αρχικά καλύπτοντας όσο το δυνατό περισσότερα δρώμενα της περιοχής μας, όπως και αναδημοσιεύσεις από μεγάλα ελληνικά και ξένα ειδησεογραφικά sites-blogs-portals που σκοπό έχουν την καθημερινή σας ενημέρωση.

Άρθρα που υπογράφονται από έναν συντάκτη του volvinews.gr δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη του volvinews.gr.

ΤΟ
VOLVIΝΕWS.GR ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΤΟΥΣ.

Όροι Χρήσης

Το volvinews.gr, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και σαφήνεια, τόσο ως προς τη χρονική εγγύτητα, όσο και ως προς την πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα αυτού. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του volvinews.gr για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

Οι πληροφορίες της ιστοσελίδας μας παρέχονται από τρίτα πρόσωπα. Το volvinews.gr δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και δεν εγγυάται για την ακρίβεια τους.

Σε καμιά περίπτωση το περιεχόμενο του volvinews.gr δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί, αμέσως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειομένης οπιασδήποτε ευθύνης μας.

Το volvinews.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το volvinews.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Το volvinews.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/επισκέπτη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο volvinews.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Εργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που τυχόν συγκαταλέγονται στο www.volvinews.gr έχουν τεθεί για λόγους ενημέρωσης και μόνο. Εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους θα αφαιρεθούν άμεσα.

Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Διαδίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Στο site μας είναι δυνατή η διενέργεια συνομιλιών στο ευρύτερο Διαδίκτυο με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET. Οι συνομιλίες αυτές πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τρίτα πρόσωπα. Οι απόψεις που εκφράζουν οι χρήστες / επισκέπτες μέσω αυτού του τρόπου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από το volvinews.gr. Αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις των χρηστών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν. Ενδεχόμενη παράβαση των παραπάνω όρων δίνει στο volvinews.gr τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον χρήστη / επισκέπτη από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Ο χρήστης αποδέχεται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτόν τον ίδιο για τη συμμετοχή του στις διάφορες υπηρεσίες του δικτυακού μας τόπου. Περαιτέρω ο διαχειριστής του site θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – επισκεπτών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούμενος στην τήρηση των διατάξεων του Ν. 2225/1994 και Π.Δ. 47/2005 για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους ( με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές ), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Το volvinews.gr διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης του site μας έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

Η χρήση της ιστοσελίδας, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της υπόκεινται στους ανωτέρω όρους χρήσης. Αν ο χρήστης – επισκέπτης θεωρεί τους όρους αυτούς μη αποδεκτούς, παρακαλείται να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας.

Παρόλη την προσπάθειά μας για ένα όσο το δυνατόν αντικειμενικό site-portal ενδεχομένως κάποιοι να θεωρήσουν ότι προσβάλονται. Σε αυτή την περίπτωση, παρόλο που δεν είναι αυτός ο σκοπός μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε ΑΜΕΣΑ αναφέροντας το άρθρο που σας θίγει ώστε να λύσουμε την κατά πάσα πιθανότητα παρεξήγηση.

Ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη και την αγάπη που μας δείχνετε καθημερινά…

 

volvi

Βόλβη

Το όνομα της δεύτερης μεγαλύτερης λίμνης της Ελλάδας και των δύο ιστορικών οικισμών, στη βορειοανατολική όχθη της.

Ένα όνομα που σήμερα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο της διοικητικής δομής έξι πρώην δημοτικών ενοτήτων (Ρεντίνας, Αγίου Γεωργίου, Μαδύτου, Εγνατίας, Αρέθουσας και Απολλωνίας), σαράντα περίπου οικισμών και το σύνολο ενός ανθρώπινου δυναμικού σχεδόν τριάντα χιλιάδων κατοίκων που το μέλλον τους έχει συνδεθεί οριστικά μεταξύ τους.

Σελίδα 14 από 14
Top